mei 20, 2024

Charlatan Willem Engel liegt en bedriegt op zijn eigen video kanaal

Charlatan Willem Engel liegt en bedriegt op zijn eigen video kanaal.

De charlatan van een virus verspreidingsclub laat op zijn eigen YouTube kanaal zien waar hij verstand van heeft.
Volgens wel een deskundige: Harry Hol, niet van veel zaken. Of Willem Engel weet niet beter en heeft er allemaal weinig verstand van.

Of hij is willens en wetens leugens aan het verspreiden voor zijn achterban. Regelmatig worden er donatie gevraagd om zogenaamd rechtszaken mee te betalen die altijd verloren gaan.

Meestal wordt Engel vergezelt door zijn broer Jan Engel en de jurist Jeroen Pols die in gevangenschap rechten heeft mogen studeren van de overheid.
Zowel zijn broer als Jeroen Pols zijn beide bordeel houders in Bremerhaven en doen aan vrouwen handel uit voormalig Oost Europa, dit even terzijde.