juni 14, 2024

Volksmenner, fake nieuws en virus verspreider Willem Engel gehinderd

Volksmenner, fake nieuws en virus verspreider Willem Engel gehinderd in het verspreiden van het covid-19 virus.
In Hilversum is bij een door de Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum verboden demonstratie opgepakt.
De demonstrant was het niet eens met de locatie waarop de burgemeester de demo verbood. Lees ook: Demo verbod.
Met enkele tientallen verzamelde zich toch enkele demonstranten die vervolgens weigerden zich te verspreiden.
De volksmenner, fake nieuws-,virusverspreider, rechtszaak verslaafde Willem Engel werd daarop aangehouden.

Domheid, leugens, valsheid, narcisme, desinformatie en opruiing in één foto gevangen, aldus een twitteraar.

Domheid, leugens, valsheid, narcisme, desinformatie en opruiing in één foto gevangen, aldus een twitteraar.

Domheid, leugens, valsheid, narcisme, desinformatie en
opruiing in één foto gevangen,

aldus een twitteraar.